ENGLISH AND OTHER LANGUAGES HERE

 

Na tomto webu lze obsah postahovat v jednotlivých archivech (RAR), které jsou pečlivě zpracovány, není tak nutné vše stahovat postupně krok za krokem jako na stránce andele-svetla.cz (ušetříte tak spoustu času a energie).

DOPORUČUJEME RAR ARCHIVY STAHOVAT PŘÍMO NA PLOCHU, A TO KVŮLI DÉLCE CESTY, KTERÁ JE OMEZENA URČITÝM MNOŽSTVÍM ZNAKŮ. POKUD VÁM SYSTÉM VAŠEHO POČÍTAČE PŘI OTEVÍRÁNÍ NĚJAKÉHO SOUBORU Z DISKU OJEDINĚLE OHLÁSÍ CHYBU, PŘESUŇTE HO PROSÍM PŘÍMO NA PLOCHU A TAM JEJ OTEVŘETE (SNAŽILI JSME SE O CO NEJPŘESNĚJŠÍ POJMENOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ). VEŠKERÉ RAR ARCHIVY I SOUBORY V NICH OBSAŽENÉ JSOU NAPROSTO V POŘÁDKU.

 

AKTUALIZOVÁNO: 6. ŘÍJNA 2019

SVĚTELNÉ OBRÁZKY – VAROVÁNÍ LIDEM (VÍCEJAZYČNÉ)

DOPLNĚNO TŘETÍ FATIMSKÉ TAJEMSTVÍ

ZDRAVÁ STRAVA

 

Veškeré údaje na této stránce mají pouze informativní charakter. Záleží pouze a jen na Vás, jak s nimi dle vlastní svobodné vůle naložíte. Mějte prosím na paměti, že jejich cílem je pouze jedno, a to Vás seznámit s pravdou. Pamatujte také prosím, že následující řádky čtete dobrovolně, bez donucení a tedy na základě vlastního svobodného rozhodnutí. VEŠKERÝ OBSAH NA TOMTO WEBU JE VOLNĚ ŠÍŘITELNÝ.

Nejsme, nikdy jsme nebyli a ani nikdy nebudeme členy jakékoliv náboženské organizace, sekty a jim podobným. Takže ani tato stránka nepatří, nikdy nepatřila a ani nikdy nebude patřit žádné náboženské organizaci, sektě ani ničemu podobnému.

Lidstvo má budoucnost zatím stále ještě ve svých rukou a odvíjí se od jeho voleb, respektive od voleb každého člověka. Lidstvo se však současnými volbami vede k čipové totalitě, proto se tento scénář momentálně jeví jako nejvíce pravděpodobný. Nezapomínejte, prosím, že prozatím má každý na základě ústavního práva určitou svobodu. Nic neděláním pouze nahráváte těm, kteří Vás ovládají. Stále tu je ještě prostor na změnu, onen čas se však velice rychle krátí. Záleží pouze a jen na Vás, jakou cestou se vydáte.

Pokud bude pokračovat budování čipové totality (vysvětleno níže), v budoucnosti zmizí z této planety spousta lidí, a to bez jakékoliv zjevné příčiny (detailní vysvětlení této problematiky naleznete na odkazech a především v knihách uvedených níže). Dojde-li ke zmizení lidí z výše řečeného důvodu, zkuste si prosím zapamatovat a poté mít na mysli následující:

Nevěřit ničemu, co uslyšíte

Věřit pouze sami sobě, tj. svému srdci - ŘÍDIT SE A VYCIŤOVAT SRDCEM

Za žádných okolností nepřijímat podkožní čip

 

Tím nejdůležitějším a nejpodstatnějším však je:
 
Odpustit všem i sám/sama sobě
Přijmout základní fakt, že existuje Pán Ježíš Kristus (jediný a pravý zdroj života)
Požádat Pána Ježíše Krista o odpuštění, o pomoc, předat Pánu Ježíši Kristu svou vůli, pozvat Pána Ježíše Krista do svého srdce a do svého života (odevzdat Pánu Ježíši Kristu svůj život)

 

Je naprosto nezbytné tyto "body" splnit upřímně, z hloubky srdce a přijmout je do svých životů a také podle nich žít. Pokud se je rozhodnete splnit, ale pak se opět vrátíte ke starým způsobům života a opět se ke všemu obrátíte zády, je to stejné, jako byste tyto "body" nikdy nesplnili.

 

VARUJEME PŘED DOBROVOLNÝMI TRVALÝMI PODKOŽNÍMI ČIPY, JEJICHŽ ZAVÁDĚNÍ JIŽ PROBÍHÁ !!!

ROVNĚŽ SENZORY POUŽÍVANÉ DIABETIKY MAJÍ TZV. DOČASNÝ RFID ČIP !!!

 

Mějte prosím na paměti, že zmizení lidí (vytržení) přijde zničehonic, bez jakéhokoliv varování a že po této události již nebude panovat svoboda v informování a veškeré zdroje pravdivých informací budou rušeny. Pokud tedy chcete, nebylo by na škodu si veškeré informace uvedené na této stránce někam uschovat.

ZMIZENÍ LIDÍ (VYTRŽENÍ) MŮŽE TAKÉ NASTAT Z DŮVODU OČISTNÝCH PROCESŮ PLANETY ZEMĚ, A TO V PODOBĚ PŘÍRODNÍCH KATASTROF GLOBÁLNÍCH ROZMĚRŮ (EXTRÉMNÍ ZEMĚTŘESENÍ, SOPEČNÁ AKTIVITA, OBŘÍ TSUNAMI A PODOBNĚ) - VYSVĚTLENO NÍŽE. TI, KTEŘÍ NEBUDOU VYTRŽENI A KTEŘÍ PŘEŽIJÍ GLOBÁLNÍ OČISTNÉ PROCESY, SE OSOBNĚ ZÚČASTNÍ PLNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU A TÍM I PŘÍCHODU PSEUDOTVŮRCŮ.

Cílem našeho pozemského života je najít cestu a vztah k Pánu Ježíši Kristu a mít s Pánem Ježíšem Kristem osobní a co nejintimnější vztah, a to prostřednictvím svého otevřeného srdce.

Pokud patříte k těm, kteří tyto informace striktně odmítají, kteří nevěří v Pána Ježíše Krista a lidově řečeno patříte mezi nevěřící Tomáše, zkuste si alespoň prohlédnout následující video: OBRAT K PÁNU JEŽÍŠI KRISTU

Jak už bylo řečeno, výše uvedené "body" je nezbytné splnit upřímně, z hloubky srdce a přijmout je do svých životů a také podle nich přizpůsobit vlastní životní styl = žít pozitivně. Je také velmi důležité zbavit se třech hlavních lidských zlozvyků: pojídání masa, kouření a požívání alkoholu. Všechny tyto věci Vás karmicky zatěžují - snižují Vám vibrace a tím Vám znemožňují dostat se do pravého pozitivního stvoření. Ovoce a zelenina nezpůsobuje ani jedno. Žijete na planetě, kde Pseudotvůrci (mají podobu ještěrů, draků apod., jejich IQ dalece převyšuje IQ lidstva) velice usilovně připravují plnost negativního stavu a jimi stále více ovládané lidstvo tuto skutečnost podporuje svými volbami v každodenním životě. Stačí se jen pořádně rozhlédnout kolem sebe...

Existuje mnoho náboženství a je mnoho různých verzí překladů Bible. V Bibli je třeba hledat především duchovní význam(y), nikoliv ten doslovný. Klíčový materiál pro tuto dobu jsou níže uvedené knihy, a to především Nové zjevení Pána Ježíše Krista a Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista, ve kterých je vysvětleno vše podstatné s odkazem na Bibli. Všechny knihy Nového zjevení jsou řečeny přímo, tj. neobsahují skryté významy.

Církevní tajemství: ZDE

Nejvyšším v pravém pozitivním stvoření je STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH S PŘIROZENOSTÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, který je také jediným a pravým Bohem, který vládne nejen pravému pozitivnímu stvoření, ale také planetě Zemi a negativnímu stavu. Ten ovládají navzájem soupeřící čtyři skupiny Pseudotvůrců (= Zeus). Ve filmech, v seriálech a i v dokumentech můžete často slyšet větu "Zeus, všemocný vládce bohů"... O Pánu Ježíši Kristu se až na vzácné výjimky nepojednává nikde. Tímto velice nenásilným způsobem je do lidské mysli vštěpováno, že Zeus je všemocný bůh a že všechny negativní věci jsou naprosto normální. Zeus ve skutečnosti žádným bohem není. Vše je dovoleno Stvořitelem prvotním všeho a všech z důvodu odpovídání na otázku "Jak by život vypadal bez spolupráce se Stvořitelem prvotním všeho a všech a bez dodržování jeho zákonů lásky?".

Lidstvo je tímto nenápadným způsobem připravováno na druhý příchod Pseudotvůrců, jejich přijetí jako boha a na plnost negativního stavu.

Jakmile však k plnosti negativního stavu dojde a bude tím tak zodpovězena výše uvedená otázka, během krátkého časového horizontu bude následovat druhý příchod Pána Ježíše Krista, který celý negativní stav okamžitě ukončí, neboť v jeho zájmu rozhodně není plnost negativního stavu prodlužovat.

Existuje názor, že Bůh je například "kosmonaut". Jedná se o naprostý nesmysl.
Bůh je Stvořitel prvotní všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista, který je absolutní čistou bezpodmínečnou láskou, moudrostí, inteligencí, dobrem a vším absolutně pozitivním. V nebi, kde již není fyzický svět, je všude nádherné, úžasně zářivé a nanejvýš příjemné světlo, které vychází ze Stvořitele prvotního všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista. Toto světlo je všímprostupující energií, která je nositelem veškerého života. V našem fyzickém světě, který již není součástí nebe, je však toto světlo lidským zrakem nepostřehnutelné. Z tohoto úžasně zářivého světla ke každé bytosti může přistupovat Stvořitel prvotní všeho a všech, a to skrze svou přirozenost Pána Ježíše Krista. Vypadá to tak, že z onoho úžasně zářivého světla, které Vás v nebi naprosto obklopuje, k Vám přistoupí Pán Ježíš Kristus obklopený ještě zářivějším světlem... Velmi stručně řečeno. Veškeré podrobné informace naleznete v Novém zjevení Pána Ježíše Krista.

Na následujících odkazech najdete knihy Nového zjevení Pána Ježíše Krista v mp3 formátu, seřazené v návaznosti, obsahující souhrn všech informací:

 

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

POSELSTVÍ Z NITRA

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Další zajímavé a užitečné knihy a informace v mp3 formátu:

 

ANDĚLÉ VE HVĚZDNÝCH LODÍCH

UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ

DALŠÍ SVĚTELNÉ INFORMACE

MEDITACE

Na následujících odkazech najdete knihy Nového zjevení Pána Ježíše Krista, knihy o andělích nebes a další světelnou literaturu v klasické textové verzi:

 

KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

KNIHY O ANDĚLÍCH NEBES

SVĚTELNÁ KNIHOVNA - NOVĚ AKTUALIZOVÁNO

Svoji budoucnost máte již nyní ve svých rukou. Láskyplným a harmonickým životem se nebudete muset účastnit plnosti negativního stavu, neboť pozitivní a láskyplní lidé budou před plností negativního stavu odvoláni Pánem Ježíšem Kristem do bezpečí. Cílem našeho pozemského života je najít cestu a vztah k Pánu Ježíši Kristu.

Další užitečná videa a odkazy:

19 minut

Výpovědi vojáků USA

Vrillon 1977 Live Broadcast

Galactic Federation of Light

 

Vegetariánská strava v léčbě cukrovky (i dalších onemocnění)

Mýty, omyly a pravdy o výživě

 

Velmi užitečný rozhovor s Dr. Rauni Leena Luukanen

(před shlédnutím tohoto videa si přečtěte komentář, který je uveden pod ním!)

Další velmi užitečný rozhovor s Dr. Rauni Leena Luukanen

K zamyšlení – o nesmyslnosti dnešní společnosti

Více o Obamově zdravotní reformě

Stojí za to se zamyslet

Ze života

Pokud již dnes splníte výse uvedené "body", a to upřímně, z hloubky Vašeho srdce, a přizpůsobíte podle nich Váš životní styl, tzn. budete žít pozitivně = láskyplným a harmonickým životem, nebudete se čipové totality muset účastnit.

Na budoucí čipovou totalitu Vás připravují již nyní, a to pomocí médií - nejen ve zprávách, ale i ve většině filmů a seriálů, a to i v těch českých. Všechny informace týkající se čipových technologií jsou v médiích prezentovány jako prospěšné. Proč myslíte, že tomu tak je? A opravdu se domníváte, že by byl problém vydat příkaz pro povinnou implantaci podkožního čipu? Nezapomínejte, že představitelé velmocí (především USA) vědí o tom, co přijde. Zajisté pak přijdou s věrohodným příběhem o tom, jak Vám čip pod kůží zlepší život apod. Pamatujte - vše bude sloužit jako past!

Smyslem informací sdělených panem Richardem Vošický (klikněte na jméno) mělo být seznámení co největšího počtu lidí se situací lidstva a s tím, co ho čeká - zmizení lidí. Datum zmizení lidí však nikdo nezná a pokud se někdy někde nějaké datum objeví, vždy bude pocházet z negativního stavu. Stvořitel prvotní všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista hraje s negativním stavem absolutně fér hru, nikdy však před ním předem "nevykládá karty", nebude tedy ani předem oznamovat datum vytržení. Odvolání pozitivních lidí (vytržení) může přijít prakticky kdykoliv. Tím je myšleno odvolání všech pozitivních lidí před plností negativního stavu z této planety. Buďte tedy připraveni.

Po splnění svého světelného poslání, které si každá bytost z pozitivního stavu zvolila před svou inkarnací na tuto planetu, může být tato bytost individuálně z této planety odvolána zpět domů do pravého pozitivního stvoření.

Dodatek na téma lidský život: ZDE

Schéma ovládání fyzických těl lidí: ZDE

Řešení duchovního stavu: ZDE

Všechny kovové předměty slouží jako zesilovače ovládání mysli. Typickým příkladem je hádka - člověk se často rozčílí kvůli naprosto zbytečnosti. Zkuste se někdy při takovém jednání zamyslet nad tím, proč tak činíte. Právě kov toto podporuje. Je jedno, zda-li se jedná o náušnice, hodinky, řetízky, náramky, nábytek atd. Čím více kovu, tím více Vás druhá straně může ovládat. Pokud Vám to přijde jako nesmysl, opět se podívejte kolem sebe - módní doplňky jsou prezentovány jako nezbytné atd. Kov se v dnešní době používá i v dětských hračkách, např. v moderní stavebnici, která využívá magnety. Kdysi lidé trávili nejen volný čas např. zpíváním, hraním her, vyprávěním či obyčejným povídáním. Moderní doba je přinutila trávit čas u TV, PC, tabletů, dotykových mobilů a kovových hraček. Systém ovládání je stále dokonalejší, nikdo si toho však nevšímá...

Pozor, budování čipové totality v současnosti probíhá také tvorbou vlogů - dotykové telefony či tablety sloužící jako kamera jsou prošpikované čipy, navíc dochází k dobrovolné ztrátě soukromí ve velkém rozsahu. Podobně je to také s některými blogy, jejichž autoři se snaží co nejvíce zviditelnit sebe i svou rodinu (kolikrát i včetně očipovaného psa, pes za to nemůže, je to práce lidí) a upoutat na sebe pozornost (vytváření umělé - falešné osobnosti s cílem vypadat před veřejností co nejlépe). Takovýto způsob zviditelňování se a strhávání pozornosti na sebe (v podstatě jde o reality show) z duchovního hlediska dláždí cestu do temných světů (pekel). K mohutné ztrátě soukromí dochází také na sociálních sítích, kde lidé vystupují pod svojí skutečnou identitou, nejvíce na Facebooku.

Pozor na zneužívání symbolu srdce a zneužívání líbivých slov (ve velkém se zneužívá slovo láska), citátů a fotek za účelem manipulování na osobních blozích, vlozích i obecně, po bližší zkušenosti s autory zjistíte, že srdce mají zavřené.

Pomáhá-li člověk ostatním lidem upřímně, z hlouby srdce, necítí potřebu se tím chlubit - takového jednání má duchovní platnost. Pokud se však někdo svou pomocí chlubí, a to navíc záměrně před co největším počtem lidí (pomocí osobních blogů, vlogů apod.), jde již o nečisté, egoistické záměry, které postrádají duchovní platnost a dotyčný tím z duchovního hlediska škodí především sám sobě. Vše se následně projeví v další fázi životní cesty, neboť smrtí lidského těla život nekončí.

Život na této planetě má sloužit jako duchovní ponaučení toho, co nevolit. Jeho smyslem je nalezení pravého významu slov láska, dobro, moudrost, pomoc bližním a především nalezení cesty a vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Většina lidí si však stále volí lásku ke zlům, nepravdám, hloupostem a především lásku k materialismu. Pamatujte, prosím, že každý je plně zodpovědný za své volby a každá z těchto voleb má své následky a důsledky. Nakonec však každý stane tváří v tvář Stvořiteli prvotnímu všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista, a to bez výjimky.

První krok vždy dělá Stvořitel prvotní všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista. Na tento krok pak vždy reagují síly temna (negativní stav). Tato stránka vznikla za účelem šíření pravdivých informací, které jsou před veřejností drženy v tajnosti a především informuje o zmizení lidí (vytržení), které je dalším krokem v celkovém plánu Stvořitele prvotního všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista. Ke zmizení pozitivních lidí však může dojít z více důvodů, viz. ANDĚLÉ SVĚTLA. Ať už dojde ke zmizení (vytržení) pozitivních lidí z jakéhokoliv důvodu, na tento krok Stvořitele prvotního všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista zareaguje negativní stav svou čipovou totalitou.

Podkožní čipy jsou již připraveny (především v USA) a nadále probíhá výroba čipových, tzv. elektronických identifikačních - RFID systémů, a to i v evropských zemích včetně ČR. Vše je řízeno z USA, která tuto výrobu z velké části financuje. Všechny ostatní spolky včetně EU to plně podporují a financují z našich daní. Ve chvíli, kdy bude vydán příkaz k čipování, ať už s vědomím veřejnosti či potají, bude následovat zmizení lidí (vytržení). Poté dojde ke sjednocení všech vlád a celků (tzv. Nový světový řád). I přijtetí eura je dalším krokem k čipové totalitě. Dalším možným scénářem je uměle vyvolaná pandemie a následné povinné očkování (= čipování nevědomých lidí). I současná uprchlická krize může vést k čipové totalitě.

Sdělení přijaté od bytostí z pravého pozitivního stvoření ohledně situace lidstva: ZDE

Zajímavá zpětná reakce jednoho z Vás: ZDE

Komentář od následovníka pravdy směřovaný k těm, kteří se pravdě vysmívají: ZDE

K přijetí do pravého pozitivního stvoření nestačí pouze splnit "body" uvedené na této stránce. Velmi důležité je také zvládat duchovní zkoušky, které Vám přináší život sám. Jejich zvládáním se totiž posouváte na duchovní cestě, což je společně se splněním světelného poslání nedílnou součástí k návratu do pravého pozitivního stvoření (nebes).

K návratu do pravého pozitivního stvoření, tzn. k zvládání duchovních zkoušek a k plnění světelného poslání, nepotřebujete vůbec být v žádné církvi, organizaci, sektě ani v ničem podobném (bývá to spíše na škodu). Každý jsme tu sám za sebe a k zvládání duchovních zkoušek je třeba jen jediné - své vlastní otevřené srdce.

Každý je plně zodpovědný za svůj život a události v něm jsou jen následkem učiněných voleb. Ať už v jakékoliv situaci, vždy je velmi důležité naslouchat svému srdci a na základě toho činit veškerá životní rozhodnutí. Pokud nastane situace, ve které si nebudete vědět rady, zkuste si představit, co by na stejném místě udělal Stvořitel prvotní všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista, který je absolutní čistou láskou a moudrostí - jednoduše řečeno, jak by se zachovala Láska.

Zkuste se tedy v každé životní situaci řídit svým srdcem - VYCIŤOVAT SRDCEM ☼ ♥ ☼

Tzv. otevřené duchovní srdce nás vede správným směrem nejen v tomto životě, ale i poté, co život na této planetě skončí a neustále nám svítí (pomáhá), stejně jako mohou pomáhat i srdce těch, kteří nás milovali a již opustili tento fyzický svět, na naší životní cestě, která nikdy nekončí – tak, jak se zpívá v této písničce:

SRDCE NEHASNOU

O tom, kdo bude či nebude vytržen, rozhoduje pouze a jen Stvořitel prvotní všeho a všech s přirozeností Pána Ježíše Krista, který je absolutní láskou, moudrostí, inteligencí, skromností a obsahuje veškeré pozitivní absolutní atributy.

Pozor na současné zneužívání slova "láska", které probíhá ve stále větší míře, a to především v médiích a reklamách. Příkladem může být nejmenovaná reklama na novou lednici...

Především v zimě se venku setkáte s převážně černým oblečením. I rozložení barev má duchovní podstatu. Černá jako taková pochází z negativního stavu, který černou barvu vnímá pozitivně, naopak bílou negativně. Většina lidí odmítá duchovnost a vše s ní související a přijímá typický lidský život a tím vlastně negativní stav. Proto v šatnících převládá černá barva, která výstižně vystihuje duchovní stav lidí. U pozitivních lidí, kteří již postoupili dále na své duchovní cestě, naopak na černou barvu narazíte jen minimálně či vůbec.

Vše je energie, což platí i o všem, čím se obklopujete. Každý obrázek, každý předmět je propojujícím kanálem na originální událost. Tzn. pokud máte například v pokoji obrázky krajin s nádhernou přírodou, propojují na skutečnou krajinu, kterou se malíř snažil zachytit v obrázku - v tomto případě se jedná o pozitivní, jemné energie. To samé však platí o předmětech a fotkách, opět jsou energetickým propojovacím kanálem na originální událost, s níž jsou spojeny. Energie z obrázků, fotek, předmětů apod. neustále proudí a tím ovlivňuje energie ve Vašem okolí, v němž trávíte čas. Také barvy jsou propojovacím kanálem - jasné, zářivé barvy na pravé pozitivní stvoření (nebe), naopak černá a tmavé barvy propojují na temné světy zóny vymístění (negativní stav, pekla). Červená barva je barvou zvýrazňující a záleží na tom, v jaké kombinaci ji použijete. Nejhorší kombinace barev je černá s červenou, propojuje na temné energie zóny vymístění (pekel). Prostředí bohaté (obsahem, nikoliv kvantitou) na jemnovibrační barvy (obrázky, předměty apod.) je jedním z mnoha správných doplňujcících kroků na cestě vedoucí k životu v pravém pozitivním stvoření (nebi).

Planeta Země je živá bytost a potřebuje naši pomoc, neboť lidstvo jako celek se k ní chová bezohledně. Nejvíce naší planetě ubližují negativní myšlenky lidí. Hned na druhém místě je však přístup k přírodě: JAKTRIDIT.CZ

Je nesmírně důležité, abyste srdcem vyciťovali pravdivost informací, neboť žijete na planetě, kde není možné dosáhnout úplné 100% pravdivosti informací přijatých z pravého pozitivního stvoření, a to kvůli zfabrikovaným lidským tělům. Maximálně možná dosažitelná pravdivost informací na této planetě je 90 až 95 %.

Přednášky:

JIČÍN 2000JIČÍN 2003ZLÍN 2003PLZEŇ 2005BANSKÁ BYSTRICA 2005BRATISLAVA 2004KOŠICE 2006 A DALŠÍ

Doporučujeme poslech všech přednášek, nejen těch výše uvedených - každá přednáška je velmi užitečná. Taktéž doporučujeme seznámit se s LIDSKOU DUCHOVNÍ CESTOU - najdete ve SVĚTELNÉ KNIHOVNĚ.

Veškeré přednášky v mp3 formátu můžete stáhnout zde: 1. ČÁST 2. ČÁST

Další důležité audio: ZDE

Lidský mozek, ochrana před astrálními parazity a láska: ZDE

Alternativa k přednáškám (dáváte-li přednost psanému slovu před poslechem, oproti přednáškám však obsahuje méně informací, takže je zcela nenahradí): ZDE

Očistné procesy planety Země: ZDE

Světelná galerie: ZDE

Doplňkový materiál (světelné letáky): ZDE

Doplňkový materiál (světelný leták 151): 1. STRANA2. STRANA

Světelné obrázky: ZDE a VAROVÁNÍ LIDEM (VÍCEJAZYČNÉ) ZDE

Doplňková videa: ALBAFOS (YouTube kanál)

Veškerá světelná videa včetně těch, která jsou k dispozici na výše uvedeném YouTube kanálu ALBAFOS, můžete stáhnout zde (pro zkompletování stáhněte všechny tři soubory): 1. ČÁST2. ČÁST3. ČÁST

Zdravá strava: ZDE

Výše uvedené informace jsou naprosto nezbytné a podstatné do budoucna.

Dle ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. v Listině základních práv a svobod, hlava druhá, oddíl druhý, článek 17, mám právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Pokud Vás tyto informace jakkoliv pobouřily či podobně, hluboce se Vám tímto omlouváme.

 

  •                    TENTO WEB BYL ZALOŽEN 29. LISTOPADU 2015                     

                                   ZDROJOVÁ ADRESA: ANDĚLÉ SVĚTLA